Aktiviteter

Poe-selskabet afholder løbende arrangementer – følg med på vores facebook-side, hvor vi skriver om alle vores arrangementer.


Her kan du læse lidt om vores tidligere arrangementer:

Årsmøde/generalforsamling 25. januar 2015 i Café Miao


Det Danske Edgar Allan Poe Selskabs årsmøde/generalforsamling blev i år afholdt i Café Miao. Der var bl.a. 2 sorte katte, som smøg sig rundt mellem deltagerne. En af dem ses her på billedet, som derudover viser fra venstre Sally A. Ward, Jessica Si​ewierkiewicz og Ib Johansen. Aldersforskellen mellem det yngste og ældste medlem er 55 år! Det tror jeg mange andre litterære selskaber misunder os.


Tema-aften om “The Tell-Tale Heart” i Litteraturhaus d. 13. november 2013

[column width=”45%”

padding=”5%”]

Litteraturhaus d. 13. november 2013

Forrest (siddende): Torben Carlsen. Bagved fra venstre: Sally A. Ward, Sofie Vestergaard, Nicolas Barbano, Ib Johansen og Jens Hybschmann[/column]

[column width=”45%”

padding=”0%”]En gruppe meget entusiastiske og deltagende tilhørere, anført af skuespilleren Niels Hinrichsen, overværede Poe-selskabets fejring af “The Tell-Tale Heart” i LiteraturHaus på Nørrebro. Torben Carlsen bød velkommen og efter Sallys meget sensitive fremførelse af digtet “A Dream Within a Dream”, som hun kunne fremsige by heart, præsenterede Torben fortællingen ved bl.a. at læse uddrag fra Thorkild Bjørnvigs essay “Den Æstetiske Idiosynkrasi”. Nicolas Barbano præsenterede Ted Parmelees animationsfilm over fortællingen med James Mason som fortæller og efter en pause berettede Jens Hybschmann meget levende om sit arbejde med at skabe tegneserien “Hjertet der sladrede” til vores blad “MALSTRØMMEN”. Nicolas viste Jørgen Vestergaards stop motion-film “Hjertet der sladrede” med Erik Mørk som fortæller, en raritet fra 1971. Jørgen var inviteret til at se den, men da han ikke kunne komme, fik vi i stedet besøg af hans datter Sofie Vestergaard. Til slut læste Ib Johansen to egne gendigtninger “Den sejrrige orm” og “Drømmeland”. De herlige tilhørere havde dog ikke til sinds at forlade LiteraturHaus lige med det samme; snakken gik og det blev tæt ved midnat, før Paul Opstrup kunne lukke og slukke.[/column]


Udgivelsesfest på Blaa Galleri

Reception i Blågårdsgade 024

Lørdag d. 24. august afholdt Det Danske Edgar Allan Poe Selskab et lille arrangement i  Blaa Galleri, Blaagaardsgade 29 på Nørrebro, i anledning af den officielle lancering af selskabets første publikation – medlemsbladet MALMSTRØMMEN. Formand Torben Carlsen startede med at holde en kort tale; her er et lille uddrag fra den:

Sally A. Ward, Jens Hybschmann og jeg selv har gennem den sidste del af forløbet haft en deadline lurende i baghovedet. Vi forlængede den et par gange, men hovedsagen var, at vi VILLE have bladet parat til arrangmentet i Blaa Galleri. Der opstod naturligvis problemer undervejs, mest af teknisk karakter; (…) men det var jo også nyt for os alle tre at søsætte det her projekt. Nu kan vi puste ud efter en “last minute rescue” bl.a. takket være gode rådgivere fra Nørrebro Kunsthus (…) Vel er der et par fejl hist og her; men det er skønhedspletter. Selve indholdet, vores meninger og ideer, kan vi helt stå inde for. Pyt med petitesserne! (…)

Man kan henvende sig til formanden på formand@poeselskabet.dk hvis der er interesse for at købe bladet.


Dobbeltgængeraften i Cinemateket

[column width=”30%” padding=”5%”]Poe 2013 001

Torsdag d. 22. august var der dømt “Dobbeltgængeraften” i Cinemateket i København.
Da filmen “Der Student von Prag” ikke kunne vises i sin helhed, fandt Nicolas Barbano (han er ikke selskabets event manager for ingenting) hurtigt ud af en alternativ afvikling. Rasmus Brendstrup fra Cinemateket bød velkommen. Filmen startede som om ingenting var ændret. Fuzzy spillede op til en skøn stumfilm-oplevelse, forteksterne blev afsluttet og filmen tog sin begyndelse. Lige med ét blev det hele afbrudt af en mand, der rejste sig op og udbrød: “Halt! Stoppen Sie den Film!” hvorpå Rasmus B. overrasket udbrød: “Was ist los? Who are you?”
Den afbrydende mand svarede: “Ich bin Dr. Kugel from Berlin. I have successfully prevented all screenings all over die Welt, and now I will prevent this one! I represent the estate of the film’s screenwriter, whose copyright will not expire before the end of this year. So, without my permission you have no right to show the film!”
Som bevis på sin påstand kalder Dr. Kugel filmens manuskriptforfatter Hanns Heinz Ewers op på scenen og han siger bl.a. “Tonight marks the centenary of my film story, Der Student von Prag” … hvorpå endnu en mand fra salen blander sig og råber forurettet:  … “which you stole, sir … arrantly stole …”
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Herr Ewers fortsætter som om han ikke hører manden; sidstnævnte (som viser sig at være Edgar Allan Poe) fortsætter imidlertid og insisterer på, at Ewers har skelet for meget til Poes fortælling “William Wilson”. Det fører til en ordveksling, hvor Ewers bl.a. påstår, at Poe også er lidt for påvirket af E.T.A. Hoffmann og James Hogg. Ewers går så vidt, at han indrømmer, at der er paralleller mellem ham og Poe, men at han tjente flere penge end Poe, fordi … “I was in motion Pictures …”  Poe giver igen: “Magic lantern nonsense. They will never catch on.”

De to herrer ender dog i fordragelighed ved at sige i kor: …”we are shadows together”, selv efter at Ewers har udtalt: “If you are Mr. Nevermore, I am Mr. Evermore …” (godt skuespil af Rasmus Wichmann fra Poe-selskabet som Herr Ewers og Iven Gilmore som Poe. sidstnævnte kan I måske huske fra Kulturnatten 2011, hvor han på skift med Ib Johansen læste “The Raven” i ruinerne under Christiansborg. Ib læste på dansk hans egen gendigtning, Iven tog sig af originalen). Manuskriptet i sin fulde længde var skrevet af forfatteren Kim Newman.

Rasmus Brendstrup siger derefter til publikum bl.a.: “Det slår mig, at hvis vi holder et foredrag om emnet, tillader citatloven, at vi viser nogle klip fra filmen. Er der tilfældigvis nogen i salen, der har medbragt et foredrag om dobbeltgængere?” En tilskuer vinker bekræftende og Nicolas træder op på scenen og viser først et par scener fra “den forbudte film” hvorefter han beretter en kronologisk gennemgang af filmhistoriens dobbeltgængertemaer, der næsten også spænder over et århundrede fra “Studenten fra Prag” til “The Black Swan”.[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]
DSC06771

Lige før pausen viste Nicolas den berømte spejlscene fra Marx Brothers-filmen “Duck Soup” (En tosset diktator, 1933). Derpå kunne publikum gå grinende ned i Asta Bar for at forsyne sig med bl.a. STUDENTERBRØD doneret af selskabet og serveret af tre Groucho’er! Bag forklædningen gemte sig selskabets medlemmer Sally A. Ward, Rasmus Wichmann og formanden himself. På de vedhæftede billeder kan I se studenterbrødene klar til servering af de maskerede medlemmer!

Efter pausen kunne man se Louis Malle’s “William Wilson” fra trilogien “Spirits of the Dead”. Alt i alt en herlig forfriskende aften, som i bund og grund blev mere morsom end den oprindeligt var tænkt. Men sådan går det jo af og til her i livet.
[/column]


Store Bogdag 2013

[column width=”30%” padding=”5%”]
Lørdag d. 10. august var Det Danske Edgar Allan Poe Selskab atter på pletten til Store Bogdag, som bliver afholdt i naturskønne omgivelser på Hald Hovedgaard lidt syd for Viborg hver anden lørdag i august. Det er mest et udendørs arrangement, så vejret spiller en stor rolle i den forbindelse. I år så det truende ud, men det holdt tørt i starten. Efter en gevaldig regnbyge brød solen frem i et par timer; men så tog regnen fat igen og lavede græsplænen om til en sump. Standen med de litterære selskaber forsøgte forgæves at beskytte de udstillede genstande, men kl. 14:30, 2½ time før det hele sluttede, måtte vi kapitulere og pakkede skyndsomt sammen.
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]Ærgerlig afslutning på en ellers behagelig dag i selskab med mange interesserede gæster og godt samvær med de øvrige selskaber, som talte J.P. Jacobsen, St.St. Blicher, Bellman, H.C. Andersen, Heiberg, Johannes Jørgensen, Aksel Sandemose og Jules Verne. Aakjær Selskabet har altid sin egen stand! Vi returnerer ufortrødent næste år, da stedet varmt kan anbefales. Der er mange foredrag, oplæsninger og musikalske optrædender. Derudover er der et stort antikvariat-marked med ægte godbidder ind imellem.
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]054[/column]


Årsmøde 2013

I år fandt begivenheden sted på Edgar Allan Poes 203-års fødselsdag, på Café 90’eren på Gl. Kongevej i København.


BLÆK OG BLOD

poe

LiteraturHaus torsdag d. 22. november 2012 kl. 20:00

En præsentation af Edgar Allan Poes liv belyst ud fra udvalgte digte og fortællinger

Endnu en gang dannede LiteraturHaus rammen om en festlig café-aften.

Temaet var en gennemgang af Poes liv stykket sammen med analyser og oplæsninger af nogle af de digte og fortællinger, som hans liv inspirerede ham til at skrive. I starten af programmet havde selskabet den store ære at præsentere Mr. Poe himself i en afskeds-oplæsning af “The Raven” (foto: Gitte Tofte)

Det Danske Edgar Allan Poe Selskab takker Rasmus Wichmann, Sally A. Ward, Christina Larsen, Gitte Tofte og Lise Lotte Frederiksen for deres medvirken.


POE i Skuespilhuset

[column width=”30%” padding=”5%”]
9 medlemmer af Det Danske Edgar Allan Poe Selskab var mødtfrem til premieren d. 15. april på forestillingen ”POE” i Skuespilhusets ”Røde Rum”. Det varet imponerende antal; jeg tror ikke så mange på noget tidspunkt i selskabetslevetid har været samlet til en enkelt begivenhed. Selskabet havde en lilleudstilling i foyeren og den samlede mange interesserede tilskuere.

Forestillingen lagdelovende ud: Tre personer sad gemt under et hvidt klæde og reciterde halvtmumlende digtet ”A Dream Within a Dream”. Det viste sig at være 3 udgaver afPoe og hvorfor det? Hver især bønfaldt de adoptivfaderen John Allan om penge;en var temmelig aggressiv og befalede ham på det nærmeste om økonomisk hjælp, enanden bønfaldt ham og forsøgte at tale til John Allans bedre jeg. Det var uddrag af Poes breve, vi hørte og så meget levende gengivet. Ideen med de treskuespillere var god og nytænkende, i starten viste den Poes mangefacetterede væsen; de (han)lå endog og sloges med hinanden (sig selv), tumlede rundt på gulvet! Skulle det symboliserePoes kamp med sig selv og sine dæmoner? Det blev imidlertid hurtigt glemt ogi resten af forestillingen var det blot en pudsig staffage at se digteren i treudgaver.
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]Senere bliver der noget umotiveret oplæsning af ”Hjertet dersladrede” og endnu senere ”Dværgen Springfrø” (eller ”Halte Hop”, som den hedder i Hans Jørgen Birkmoses nye oversættelse). Oplæsningen fejlede ikkenoget, men fyldte rigeligt meget i det i forvejen korte skuespil, der varer ca.1 time/6 minutter!

De tre Poe skuespillere gjorde et fremragende stykke arbejde og”John Allan”, som også agerede fortæller, var god og solid og talte højt ogtydeligt. Virginia var imidlertid dårligt castet. Med sit noget mandhaftige udtryklignede hun absolut ikke en purung pige og hun talte for lavt og utydeligt, når hunreciterede ”A Dream Within a Dream” og ”Annabel Lee” i vores medlem IbJohansens glimrende gendigtning.

Alt i alt kunne jeg have ønsket mig et langt mere sammensatportræt af Poe og hans værker. I stedet blev det til en kort, lidt løs men dog underholdende affære.

Men det var fantastisk at se så mange tilskuere. Hvis de hver især fik lyst til mere intenst at studere Poe og hans værker, er meget nået.
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]


[/column]


Årsmøde 2012

[column width=”45%” padding=”5%”]
Lørdag d. 21. januar 2012 afholdt selskabet årsmøde / generalforsamling i Café SEBASTOPOL på Skt. Hans Torv på Nørrebro i København.

Efter spisningen startede generalforsamlingen. Torben startede med at gennemgå de mange arrangementer, der fandt sted i 2011. Regnskabet blev gennemgået, både det årlige for selskabet og det specielle regnskab, der omhandlede Kulturnatten.

Der blev derpå drøftet arrangementer for 2012 og muligheden for at starte et medlemsblad.

Andre emner som medlemstal og kontingent blev berørt; det vil fortsat koste 100 kr. årligt at være medlem.

Der var valg af formand og næstformand, som begge stillede op til genvalg. Torben Carlsen blev genvalgt som formand og Nicolas Barbano som næstformand.

[/column]

[column width=”45%” padding=”0%”]

Sally A. Ward blev valgt som ny web-redaktør.

Det første “redaktionsmøde” mhp. et medlemsblad afholdes søndag d. 29. januar hos formanden.

[/column]


Medlemsmøde, december 2011

Søndag d. 18. december var der møde i formandens hjem i Brønshøj. 8 af selskabets medlemmer deltog og under indtagelse af et glas (eller 2) Amontillado, drejede samtaleemnerne sig bl.a. om en udflugt til Odense d. 16. marts 2012 i anledning af Den Fynske Operas opsætning af Anne-Marie Vedsø Olesens Poe-pastiche “Orkestergraven” fra samlingen “POE – 4 makabre hyldester”.

– 15. april samme år er der en forestilling i Skuespilhuset i København (Eventministeriet); den omhandler Poes liv og arbejde og har Jens Albinus i hovedrollen. Her vil der nok være en del medlemmer, der invaderer teatersalen.

– Efter et let traktement var der dømt film. Erik Foss havde taget en gammel stumfilm med, James Young: “The Bells” fra 1926, inspired by a poem by Edgar Allan Poe, som coveret reklamerede med. Det var dog lidt af en tilsnigelse; filmen var bygget over et skuespil og havde intet at gøre med Poes digt! Den ellers ganske fornøjelige mordhistorie havde mere til fælles med “The Tell-Tale Heart”, hvis Poe absolut skulle involveres i projektet, som blev båret op af store kræfter som Lionel Barrymore og Boris Karloff i en birolle som hypnotisør.


København læser

10. november, 2011

[column width=”45%” padding=”5%”]”Djævelen i klokketårnet” var titlen på et arrangement i LiteraturHaus torsdag d. 10. november 2011. Efter den varme mad, pølser i hvidkål, bød Torben Carlsen velkommen og læste Poes burlesk satiriske fortælling “Djævelen i klokketårnet”. “The Raven” blev læst “af Poe selv” og Nicolas Barbano præsenterede Ted Parmelee’s animerede version af “The Tell-Tale Heart” med narrator James Mason. Mikkel Lund læste op fra og analyserede detektivfortællingen “The Purloined Letter” og aftenen sluttede af på fornem vis med Ib Johansen, der læste 3 af sine egne gendigtede versioner af “Klokkerne”, “El Dorado” og “Byen på havets bund” garneret med den smukke musikalske udgave af “The Bells” fra Eric Woolfson’s musical “Poe”. – En herlig aften, hvor vi atter samlede fulde huse i LiteraturHaus.

[/column]

[column width=”40%” padding=”0%”]København Læser
[/column]


[column width=”45%” padding=”5%”]
København Læser
[/column]

[column width=”40%” padding=”0%”]København Læser
[/column]Fantasticon (Beyond The Edgar Allan Poe Experience)

5. november, 2011

Lørdag d. 5. november 2011 stillede Nicolas og Torben op til
paneldebat i Valby Kulturhus. Det var en form for evaluering på vores
store arrangemnent i ruinerne under Christiansborg på Kulturnatten d.
14. oktober samme år.


The Edgar Allan Poe Experience

[column width=”45%” padding=”5%”]
Kulturnat, 14. oktober, 2011

Fredag d. 14. oktober 2011 var der Kulturnat i København og Det Danske Edgar Allan Poe Selskab afholdt et stort opsat arrangement i ruinerne under Christiansborg Slot med titlen “The Edgar Allan Poe Experience”.

Mellem 2-3.000 besøgende defilerede forbi vores tableauer, film og oplæsninger (“The Masque of the Red Death” – “To My Mother” – Maelzel’s Chessplayer” – “The System of Doctor Tarr and Professor Fether” – “The Black Cat” – “The Murders in the Rue Morgue” – “Annabel Lee” – “The Premature Burial” – “Alone” – “Eldorado” – “The Fall of the House of Usher” og “The Raven” samt en dokumentar-film om Poe).

Ved udgangen blev publikum budt på et glas Amontillado.

Alle sejl var sat til og vi håber, at de mange besøgende fik et godt indslag i Kulturnatten samt et indblik i Edgar Allan Poes fantastiske forfatterskab.

Det er ikke utænkeligt, at vi vil prøve kræfter med et lignende arrangement en anden gang.

Stor tak til alle, der var med til at gøre det til en uforglemmelig kulturnat!
[/column]

[column width=”45%” padding=”0%”]Skuespillere

skuespillere
[/column]


[column width=”30%” padding=”5%”]

dreng med hugtænder
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Skuespillere
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]Abe
[/column]


[column width=”30%” padding=”5%”]

SKAK

[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
3 piger
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]Skuespillere
[/column]


[column width=”30%” padding=”5%”]
Skuespiller oplæser The Raven
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Skuespillere

[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]
Skuespillere
[/column]


[column width=”30%” padding=”5%”]

Abe
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Skuespiller i kiste

[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]
[/column]


Litterær Salon

[column width=”45%” padding=”5%”]
Søndag d. 21. august 2011 blev der afholdt litterær salon i Café The Log Lady i Studiestræde 27. “Litterær Salon” er en lille gruppe litteraturbegejstrede, der for nylig har besluttet sig at banke støvet af den glimrende gamle tradition for at holde litterær salon. Denne aften omhandlede det hvilke problemer og muligheder, der ligger i filmatiseringer af litterære værker.

Hvordan oversætter man fra et medium til et andet? Torben og Nicolas var inviteret til at deltage og fortælle om Poe-filmatiseringer og vise ekstreme og illustrative eksempler på filmatiseringskunstens problematik.
[/column]

[column width=”45%” padding=”0%”]
De viste film var Poe, der på youtube “selv læser” “The Raven”, Jan Svankmajer: “Brønden, pendulet og håbet”, Ted Parmelee’s “The Tell-Tale Heart” med James Mason som fortæller samt den stemningsfulde indledning til Roger Cormans “House of Usher”; Poes ikke mindre stemningsfulde indledning blev først læst op.

En herlig aften med mange andre gode indlæg (bl.a. af Peter Schepelern) i et stuvende fuldt lokale. Flot initiativ af litterær salon!
[/column]


Store Bogdag

[column width=”50%” padding=”5%”]13. august 2011

Lørdag d. 13. august 2011 deltog Torben Carlsen, Jakob Krohn og Lise Lotte Frederiksen i det årligt tilbagevendende Store Bogdag ved Hald Hovedgaard.

Vi var med på fællesstanden “De litterære selskaber” sammen med bl.a. Bellmann, – Blicher, – J.P.Jacobsen- og Johannes Jørgensen Selskabet. Johannes Jørgensen skrev bl.a. en samling engagerede og stilistisk veloplagte artikler båret af stor indsigt. I samlingen “Essays om den tidlige modernisme” findes afsnit om både Poe og hans åndelige slægtning Charles Baudelaire. – Der var mange arrangementer på Hald Hovedgaard (foredrag, oplæsninger og bogsalg) men først og fremmest var det en herlig dag i selskab med ligesindede.

[/column]

[column width=”40%” padding=”0%”]
Poe-standen ved Store Bogdag ved Hald Hovedgaard
[/column]


Arrangement hos Arnold Busck

7. maj 2011

[column width=”50%” padding=”5%”]
Lørdag d. 7. maj var der et arrangement i Arnold Buscks boghandel i Købmagergade, hvor Ib Johansen på sin sædvanligt levende facon læste op fra sin ny-gendigtede udgave af Edgar Allan Poe’s udvalgte digte.

Ib fortalte også om arbejdet med oversættelsen og introducerede Poe for publikum.

De oplæste digte var: Klokkerne, Byen på havets bund, Den sejrrige orm og Drømmeland.

Til slut blev der signeret bøger for de interesserede.

Tak til Ib Johansen og tak til Arnold Busck, der havde sørget for gode rammer og et velpyntet Poe-vindue.

[/column]

[column width=”40%” padding=”0%”]arnoldbusck


[/column]


Reception i Aarhus

14. april 2011

[column width=”30%” padding=”5%”]
Torsdag d. 14. april 2011 holdt Ib Johansen en reception i Nobelparken i Aarhus i anledning af udgivelsen af hans gendigtninger af udvalgte digte af Edgar Allan Poe. Mange mennesker troppede op og lykønskede Ib for hans store arbejde. Ib holdt en kort tale om arbejdsprocessen med oversættelsen og gav bagefter et par oplæsningsprøver (“Klokkerne”, “Til Zante”, “Den sejrrige orm” og “Ulalume”). Torben Carlsen takkede derpå Ib for det fine arbejde og Klims Forlag for den flot udstyrede bog, som i dagens anledning blev solgt til ½ pris.

[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Travlhed ved gavebordet, hvor der blev solgt bøger.
Travlhed ved gavebordet, hvor der blev solgt bøger

[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]Susan Sencindiver, Andreas Slocinski, Torben Carlsen og Ib Johansen.
Susan Sencindiver, Andreas Slocinski, Torben Carlsen og Ib Johansen
[/column]

Poe-møde i Brønshøj

27. marts 2011

[column width=”30%” padding=”5%”]

Søndag d. 27. marts 2011 var der møde hos formanden i Brønshøj.

Der blev diskuteret arrangementer for resten af året, bl.a. vil selskabet være synligt ved Kulturnatten til oktober og til november arrangementet København Læser, som de københavnske biblioteker står for.

Webmaster Gitte Tofte dukkede op og gav vigtige informationer om selskabets hjemmeside med tilhørende blog.
[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
I anledning af Forlaget Klims kommende udgivelse af Ib Johansens gendigtning af et udvalg af Poe’s digte, har selskabet planer om et arrangement med bl.a. oplæsning i Arnold Buscks Boghandel, sandsynligvis lørdag d. 7. maj 2011.

Ib er medlem af Poe Selskabet og bogen udkommer onsdag d. 20. april.
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]mr poe
[/column]


Generalforsamling i Løves Bogcafé

5. februar 2011

[column width=”30%” padding=”5%”]
Der blev diskuteret Amerika-rejse til oktober 2011, hvor vi skal besøge flere af de steder, hvor Poe har boet.

Derudover var der forslag til kommende aktiviteter, der bl.a. inkluderede Store Bogdag i august og et arrangement i den engelske boghandel i Hellerup. Første møde er hos formanden d. 27. marts, hvor årets aktiviteter drøftes nærmere.

Regnskabet for 2010 blev gennemgået, kontingentet er uforandret 100 kr. årligt.

[/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]Det er formandens ønske at udgive et medlemsblad, som skal udkomme ca. 2 gange om året.

Den nye hjemmeside skal fremover tilknyttes en Poe-gruppe på Facebook.

Torben Carlsen blev genvalgt som formand, Nicolas Barbano forblev næstformand.

Referat fra Generalforsamling 2011
[/column]

[column width=”30%” padding=”0%”]Generalforsamling 2011
[/column]


Edgar Allan Poe Galla i Cinemateket

19. januar 2011

[column width=”30%” padding=”5%”]

Onsdag d. 19. januar afholdt Det Danske Edgar Allan Poe Selskab Poe-galla i Cinemateket for fulde huse (140 personer).

Med slet skjult stolthed vistes for første gang på det store lærred Jørgen Vestergaards dukkefilm “Hjertet, der sladrede”. Den er kun vist en gang tidligere, på DR TV den 29. december 1971.

Derudover Jan Svankmajers “The Pendulum, Pit and Hope” efter Poes fortælling “Brønden og pendulet” og Villiers de l’sle Adams “Håbets tortur”. En bragende flot udgave af Fellinis “Toby Dammit” afsluttede første del.

I pausen blev der udskænket Amontillado-sherry til alle og første nummer i anden del var The Metro Voices, der sang “The Bells” fra musicalen “POE”.
[/column]

[column width=”31%” padding=”5%”]

Ted Parmelees Oscar-nominerede animationsfilm “The Tell-Tale Heart” var måske aftenens oplevelse og vi sluttede af med Roger Cormans flotte udstyrsstykke “The Masque of the Red Death”, instruktørens foretrukne film i hans Poe-serie fra 60’erne.

Torben og Nicolas forbandt indslagene på behørig vis. Efter flotte og venlige tilkendegivelser fra publikum, sivede de sidste hjem kl. 23:00.

Tak til Nicolas, Sally og Erik for deres hjælp ved afviklingen.

– Og særligt tak til Sally: det var nogle herlige “blodmuffins”, du havde bagt.

Torben Carlsen, Formand
[/column]

[column width=”29%” padding=”0%”]
Poe-galla i Cinemateket, Torben og Sally skænker sherry
Poe-galla i Cinemateket, sherry-udskænkning
[/column]


Collectormania

20.-21. november 2010

[column width=”30%” padding=”5%”]

I weekenden 20.-21. november 2010 havde Det Danske Edgar Allan Poe Selskab købt en stand på Collectormania, som i år havde fundet gode lokaler i DGI-Byen på Tietgensgade i København.

Collectormania er en messe, hvor der er mulighed for at købe plakater, figurer mm. og det er samtidig en udstilling, der beskæftiger sig med film, comedy og spil. Det er ikke som Store Bogdag et litterært arrangement, men der kom mange mennesker forbi vores fine stand, som især Sally skal have stor tak for, og spurgte interesseret. [/column]

[column width=”30%” padding=”5%”]
Der var et par skuespillere, som (inden for genren) var meget kendte: Noah Hathaway (”Never Ending Story”), Alice Krige (”Star Trek”) og David Prowse (Darth Vader fra ”Star Wars”). De var alle tre til stede hele weekenden, hvor de holdt foredrag og skrev autografer. Jeg var personligt mest interesseret i David Prowse, som i 1971 havde en lille rolle i Stanley Kubricks ”A Clockwork Orange”; han spillede den tidligere overfaldne forfatters livvagt. Heldigvis nåede vi at hilse på ham og han besøgte vores stand, hvor Nicolas og Torben drak et glas Amontillado-sherry med ham.
[/column]

[column width=”30%” padding=”5″]Collectormania, Sally, Torben og Nicolas
[/column]


Store Bogdag

7. august 2010

[column width=”50%” padding=”5%”]

Lørdag d. 7. august 2010 havde selskabet en stand på den årligt tilbagevendende begivenhed Store Bogdag, som finder sted på Hald Hovedgaard sydvest for Viborg.

Vejret var perfekt og Jakob og Torben havde en fantastisk dag sammen med bl.a. repræsentanter fra J.P. Jacobsen Selskabet, som vi deltog med på fællesstanden for de litterære selskaber i Danmark.

Torben havde medbragt en stor Poe-samling til udstillingen og der kom mange mennesker forbi, som vi fik en god snak med.[/column]

[column width=”40%” padding=”5%”]
[/column]


Møde i Brønshøj

16. maj 2010

[column width=”50%” padding=”5%”]
Søndag d. 16. maj 2010 samledes vi nogle stykker i formandens hjem i Brønshøj.

Der blev tid til hyggesnak, musik, oplæsning og film. Bl.a. vistes The Man Who Collected Poe, en episode fra filmen ”Torture Garden” instrueret af Freddie Francis og med manuskript af Robert Bloch (forfatteren til ”Psycho”).

I de to bærende roller ses Peter Cushing og Jack Palance (den gamle skurk). Der blev også lejlighed til at indtage lidt mad og drikke.
[/column]

[column width=”40%” padding=”5%”]Møde
[/column]