Ballonskrønen

poe balloon hoax

Edgar Allan Poe var meget optaget af tidens nyeste opfindelser og opdagelser. Vi taler om første ½-del af 1800-tallet og han skrev fortællinger om den gryende behandlingsform HYPNOSE, om alkymistens drøm om at lave bly om til guld; han skrev desuden om en rejse til månen (30 år før Jules Verne prøvede kræfter med samme emne), om en ballonfærd tværs over Atlanterhavet og om Jordens undergang!

De fleste af disse science fiction-beretninger skrev Poe i sin vanligt selvbiografiske/dokumentariske stil.

Fortællingen om ballonfærden “The Balloon Hoax”, som på dansk hed “Ballonskrønen” blev oprindeligt trykt i 1844 i en ekstraudgave af avisen The New York Sun. Dog ikke med denne titel, men med en overskrift, der lyder:

ASTOUNDING NEWS!
BY EXPRESS VIA NORFOLK:
* * * * * * *
THE ATLANTIC CROSSED
IN THREE DAYS!
* * * * * * *
SIGNAL TRIUMPH OF
MR. MONCK MASON’S
FLYING MACHINE!!!

Otte personer – der i blandt et par af tidens hovedfigurer inden for konstruktionen af flyvemaskiner og to sømænd – bygger en luftballon, der skal kunne tilbagelægge turen fra det nordlige Wales til Paris i Frankrig. Første del af novellen beskriver nogle af opfindelserne bag ballonen. I anden del beskrives turen over den engelske kanal, som dog tager en uventet drejning, idet vinden pludselig viser sig særdeles gunstig til en rejse mod Amerikas nordkyst. Besætningen beslutter at ændre kursen og ankommer – uden de store besværligheder – få dage senere til Sullivans Island nær Charleston, South Carolina efter 75 timers rejse fra kontinent til kontinent!

Beretningen blev dog afsløret som ren fiktion, men Poes detaljerede tekniske beskrivelse af ballonen og det faktum, at Monck Mason var en virkelig person, bevirkede, at folk i USA troede på beretningen som en journalistisk kendsgerning.

‘The Balloon Hoax’ kan muligvis også have været en inspirationskilde til Jules Vernes roman ‘Jorden rundt i 80 dage’. Verne havde læst Poe og Vernes roman ‘Fem uger i ballon’ blev udsendt inden for et år efter hans bog ‘Edgar Poe et ses ouvres’, der omhandler Poes litterære værker.

Comments are closed.