Hjertet der sladrede

Af Torben Carlsen

Forbered jer til et kortvarigt, men kulsort indblik i sjælens lønkammer hos en kold, kynisk og beregnende morder. En sand spadseretur i angstens og vanviddets helvede. Et mareridtagtigt kammerspil!

Poes fortælling “The Tell-Tale Heart” fra 1843 hører absolut til den dystre ende af hans forfatterskab, selv om den udkom i en periode, der forundte ham et lille anstrøg af lykke. Det var et yderst frugtbart år for ham, jeg nævner i flæng fortællingerne “The Pit and the Pendulum”, “Mysteriet Marie Rogêt” (som er den anden af hans 3 Dupin-detektivfortællinger), “The Gold Bug” og “The Black Cat”.

The Tell-Tale Heart” er den første af en trio af klassiske fortællinger efterfulgt af “The Black Cat” og “The Imp of the Perverse”, som alle har en fortæller, der indrømmer at have begået mord og er ude af stand til at fremkomme med et reelt motiv for deres kriminelle handlinger. De har drifter. De erkender det absurde i deres handling, selv om de forsøger at formilde deres skyld ved at forklare, at de befinder sig i en nervekrise.

Fortælleren har også meget travlt med at overbevise os om, at han IKKE er gal. (“Madmen know nothing”, siger han og fortsætter “But you should have seen ME. You should have seen how wisely I proceeded – with what caution – with what foresight – with what dissimulation I went to work”!) – Han påpeger også sin tilregnelighed ved at proklamere, at “I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How then, am I mad”?

Når man hører om, hvor langsomt og omhyggeligt han planlægger mordet, er det næsten komisk at erfare, hvor besynderligt, ja næsten komisk, han dræber den gamle mand. Han kaster sig på det nærmeste over ham, smed ham på gulvet og satte sengen over ham! Det perfekte mord er dog i hus, men ved en speciel lejlighed opstår der en sær idé i fortællerens hjerne. Han er besat af sin triumf og optræder koldblodigt og overmodigt over for politiet og netop denne handling får konsekvenser. Det gælder både The Tell-Tale Heart og The Black Cat. I begge fortællinger er det også et øje, der spiller en hovedrolle.

The Tell Tale Heart

Comments are closed.