A Dream Within A Dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow –
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand –
How few! Yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep – while I weep!
O God! Can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! Can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?


Poe skrev digtet “A Dream within a Dream” få måneder før sin død I 1849 og stiller spørgsmålet om man kan skelne mellem fantasi og virkelighed, da digtet spørger: ”is all that we see or seem but a dream within a dream?” Poe antyder her, at intet er mere virkeligt end en drøm. Da personen i digtet indser, at han ikke kan holde fast på et enkelt sandkorn, leder det frem til det endelige spørgsmål, om alt er en drøm.

Man kan også se digtet som Poes svanesang. Han levede hektisk de sidste leveår og var vidne til, at mange vigtige begivenheder og bekendtskaber gled ham af hænde. Digtet består af to vers: I det første tager han afsked med sin elskede og i det sidste tager han afsked med livet. Som Otto Rung udtrykker det i en dansk gendigtning fra 1928: ”Kan hænder sluttet fast ej standse støvets hast”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *